Tag Archives: tienghanquangbinh

[Khai giảng] Lớp tiếng Hàn du học và luyện thi Topik tại Quảng Bình

  KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN DU HỌC VÀ LUYỆN THI TOPIK TẠI QUẢNG BÌNH 1. Thời gian học – Thời lượng học: 03 tháng o Từ 13g30 – 16g00 o Từ thứ 2 đến thứ 6 (Học theo giáo trình của Trường ĐH Quốc gia Seoul) 2. Địa điểm Trung tâm Hàn ngữ & […]