Tag Archives: chi phí du học Hàn

CHI PHÍ DU HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN ĐÓNG TIỀN

chi phí du học Hàn Quốc hệ học tiếng

CHI PHÍ DU HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN ĐÓNG TIỀN ( Hệ học tiếng Hàn Quốc ) 1. CHI PHÍ DU HỌC (8000 USD – 10000 USD) Tổng chi phí du học dao động từ 8000 USD – 10,000 USD đã bao gồm: Phí dịch vụ tư vấn, Phí dịch thuật hồ sơ,  Phí chứng […]