Category Archives: Du học nghề Hàn Quốc

DU HỌC NGHỀ HÀN QUỐC LÀ GÌ? LÝ DO LỰA CHỌN DU HỌC NGHỀ

du-hoc-nghe-han-quoc-la-gi

Hiện tại ở Hàn Quốc có 4 diện du học phổ biến: du học hệ nghề, du học hệ tiếng một năm, du học hệ chuyên ngành và cuối cùng là du học hệ sau đại học ( thạc sỹ, tiến sỹ). Nhưng hệ du học có nhiều ưu điểm nhất chính là DU HỌC NGHỀ […]

CHI PHÍ DU HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN ĐÓNG TIỀN (hệ học nghề & chuyên ngành)

du-hoc-han-quoc-quang-binh

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ VÀ DU HỌC CHUYÊN NGÀNH (Visa D4-6 &Visa D2-1) 1. TỔNG CHI PHÍ: 8.000 USD – 10.000 USD * Bao gồm: – Phí dịch vụ tư vấn, – Phí dịch thuật hồ sơ, – Phí chứng thực sở ngoại vụ, – Phí chứng thực tại Đại sứ quán và Lãnh […]