Category Archives: Du học Hàn Quốc hệ học tiếng

CHI PHÍ DU HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN ĐÓNG TIỀN (hệ học tiếng)

du-hoc-han-quoc-he-hoc-tieng

CHI PHÍ DU HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN ĐÓNG TIỀN Chương trình du học tiếng Hàn Quốc (Visa D4-1) A. TỔNG CHI PHÍ: 8.500 – 10.000 USD * Trong đó bao gồm: – Phí dịch vụ tư vấn, – Phí dịch thuật hồ sơ, – Phí chứng thực sở ngoại vụ, – Phí chứng thực […]