Category Archives: Du học Hàn Quốc hệ chuyên ngành

CHI PHÍ DU HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN ĐÓNG TIỀN (hệ học nghề & chuyên ngành)

du-hoc-han-quoc-quang-binh

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC NGHỀ VÀ DU HỌC CHUYÊN NGÀNH (Visa D4-6 &Visa D2-1) 1. TỔNG CHI PHÍ: 8.000 USD – 10.000 USD * Bao gồm: – Phí dịch vụ tư vấn, – Phí dịch thuật hồ sơ, – Phí chứng thực sở ngoại vụ, – Phí chứng thực tại Đại sứ quán và Lãnh […]